Skip to content Skip to navigation
    NEW FIAT 500

    100% ELEKTRIČNI - NOVI FIAT 500 BEV

    I dalje drugačiji, novo elektro iskusto.     Slike su ilustrativne i služe samo u indikativne svrhe, a neke mogu prikazivati verzije, pakete, dodatke i/ili opremu dostupnu samo na zahtev i uz plaćanje. Dostupne boje i presvlake sedišta mogu varirati iz tehničkih i/ili proizvodnih i komercijalnih razloga i mogu biti dostupne samo na vozilima na lageru.