Skip to content Skip to navigation

    IKONA 500+100 ​ ​

    Putovanja na novom 600 će takođe biti veoma prijatna zahvaljujući hromoterapiji: sa 8 ambijentalnih boja i 8 LED boja za vaš radio, imaćete do 64 kombinacije za personalizaciju enterijera.