Skip to content Skip to navigation
Novi Brend

ŽIVOTNA SREDINA

Zaštita životne sredine je jedan od prioriteta kompanije. Odgovoran pristup poslovanju ogleda se u upotrebi najsavremenijih tehnologija u kombinaciji sa ekspertizom, koja se iz dana u dan obogaćuje.

Natural Power - Prirodna snaga

Svež vazduh, čak i u gradu!
Fiat je ponosan na svoj novi ekološki segment Natural Power, sa rezervoarima za benzin i prirodni gas.

Metan, koji ne sadrži toksične supstance, u potpunosti eliminiše emisiju prašine, benzola i drugih aromatičnih ugljovodonika. Ostvareno je i smanjenje emisije ugljendioksida za 25 odsto, a rezultat toga je manji uticaj na stvaranje efekta staklene bašte. Metan znatno smanjuje troškove održavanja, zahvaljujući skoro potpunom odsustvu taloga ugljenika u motoru.  Rezervoari za metan omogućavaju i visok nivo bezbednosti. Automobil na gas, zahvaljujući odličnom sagorevanju, garantuju izvrsne performanse u svim uslovima, osiguravajući bolju efikasnost vozila.

Napredni tehnološki automobili

Napredne tehnološke performanse Fiat automobila rezultat su spajanja prepoznatljivog stila i inovacija. Kompanija je strateški posvećena poboljšanju aerodinamike, smanjenju opterećenosti i razvijanju alternativnih goriva.
Kao rezultat istraživanja Centro Ricerche Fiat, u saradnji sa Centro Stile Fiat, razvio je različite projekte i koncepte usmerene ka smanjenju emisije izduvnih gasova.